Back
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ 
1 ಸನತ್‍ರಾಮ್ ಬಿ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 01-10-2012 10
2 ನವೀನ್ ಜಿ ಸಿ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 17-09-2012 10
3 ಶ್ವೇತಾ ಎನ್ ಕೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 21-09-2012 10
4 ಮೋಹನ ಎನ್ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 29-09-2012 10
5 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 01-10-2012 10
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS