Back
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ 
1 ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಟೆಕ್

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ    ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

25-07-2001 22
2 ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆರ್ಟ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 19-10-2005 18
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS