Back
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಷರಾ
1 ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್  ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಭಾಗವಾರು ಖಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ
 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 
2 ನಾಗೇಶಾಚಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಾ.ಶಿ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ  ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
3 ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 
4 ಚಿತ್ರಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
5 ನಂದೀಶ್ ಎಂ ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 
6 ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 
7 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಾ.ಶಿ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ  ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
8 ಗಗನ್‍ದೀಪ್ ಎಂ ಎನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
9 ರಶ್ಮಿ ಎಂ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 
10 ಸನತ್‍ರಾಮ್ ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 
11 ಶ್ವೇತಾ ಎನ್ ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
12 ಮೋಹನ ಎನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
13 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು -
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 
14 ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆರ್ಟ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 
ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
15 ಹರೀಶ್  ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಧಕರು  ಬಿ.ಟಿ.ಇ ಲಿಂಕ್ಸ್ @ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ 
16 ಭಾಸ್ಕರ ಎಲ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
1 ಪ್ರತೀಕ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
2 ಚೈತ್ರ ಎನ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
3 ರೂಪ ಎಂ ಪಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
4 ಸ್ವಾತಿ ಡಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
5 ಅಶ್ವಿನಿ ರೈ ಎಂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
6 ಜಯಾನಂದ ಗೌಡ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
7 ಪ್ರಜ್ಞಾಶ್ರೀ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
8 ಪದ್ಮಲತಾ ಆರ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
9 ಶ್ರುತಿ ವಿ ಎಸ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
10 ಕೀರ್ತನಾ  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
11  ರಶ್ಮಿತಾ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
12 ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
13 ರಿತೇಶ್ ವಿ ಎ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
14 ವಿಕೇಶ್ ಎಂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
15 ದೀಪಾ ಪಿ   ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
16 ಜಾರ್ಜ್ ಜಾನಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
17 ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
18 ವಿನಯಾ  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್
19 ಸುಚಿತ್ರಾ  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ
 20 ನಂದಿನಿ   ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  ವಿಜ್ಞಾನ
 21 ಯೋಗಿನಿ   ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  ವಿಜ್ಞಾನ
 22 ಸಂಧ್ಯಾ  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು   ಕನ್ನಡ 
ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಷರಾ
1 ಸುಧಾಕರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
3 ಹಮೀದ್ ಡಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
4 ಶೋಭಾ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
5 ಅವಿನಾಶ್ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
6 ದಿನೇಶ್  ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS