Back
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ NVSP

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ NVSP ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್-6 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

https://www.nvsp.in/
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS