Back
ಸಿ. ಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ 
1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 11-02-2008 14
2 ಉಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 05-03-2011 11
3 ಗಗನ್‍ದೀಪ್ ಎಂ ಎನ್ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 27-09-2012 10
4 ಭಾಸ್ಕರ ಎಲ್ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ 25-03-2011 11
5 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೆ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 05-09-2012 10
6 ರಶ್ಮಿ ಎಂ ಸಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 29-09-2012 10
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS