Back
Gallery Albums

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2324

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ 2022

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

೨೦೨೨-೨೩ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS